Karlstadsortens biodlarförening

Välkommen till vår förening! Vi finns här för dig som är medlem och alla andra som är intresserade av vår verksamhet, vill veta mer om bin eller funderar på att bli biodlare. I samarbete med Vuxenskolan ordnas varje år både nybörjarkurser och fortsättningskurser.

Under 2020 startade vi ett arbete för att skapa ny verksamhet i en ny bigård med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Jordbruksverket, Leader Närheten och Karlstads kommun.

Föreningens mailadress är info@biodlarnakarlstad.se