Karlstadsortens biodlarförening

Välkommen till vår förening! Vi finns här för dig som är medlem och alla andra som är intresserade av vår verksamhet, vill veta mer om bin eller funderar på att bli biodlare. Normala år har vi både nybörjarkurser och fortsättningskurser och hoppas att 2022 blir ett sådant.

Under 2020 startade vi ett arbete för att skapa ny verksamhet i en ny bigård med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Jordbruksverket, Leader Närheten och Karlstads kommun.

Föreningens mailadress är info@biodlarnakarlstad.se