Olika uppdrag

Bihälsoansvarig: Lennart Johannesson, 070-6004332, le.johannesson@telia.com

Kvalitetsansvarig: Henrik Kåräng, henrik@karang.net

Svärmansvariga: Se separat flik med ansvariga uppdelade kommunvis

Drottningodling och Avelsansvarig: Almir Balic, 070-7522999

balic.almir@gmail.com

Honungskommitténs ordförande: Anna Lindström, 073-0344607