Föreningsbigården på Lillerud

Under 2020 byggde vi upp en helt ny utbildnings- och informationsbigård på Lilleruds naturbruksgymnasiums område väster om Karlstad. Där kan vi bland annat erbjuda föreläsningar, kurser, studiebesök och sommarlovsaktiviteter. Vi har också kontinuerliga bigårdsträffar under bisäsongen. Läs mer här

Följ gärna arbetet i bigården på Facebook – Karlstadsortens biodlareförening

Vill du vara aktiv i vår förening och delta i verksamheten i Lillerud mejlar du info@biodlarnakarlstad.se