En förening med två bigårdar

Under 2020 byggde vi upp en helt ny utbildnings- och informationsbigård på Lilleruds naturbruksgymnasiums område väster om Karlstad. Där skulle vi bland annat erbjuda föreläsningar, kurser, studiebesök och sommarlovsaktiviteter. Så har det inte blivit… Nu är planen att istället erbjuda allt detta 2021 i en fullt utbyggd bigård. Läs mer här

Följ gärna arbetet i bigården på Facebook – Karlstadsortens biodlarförening

I maj 2019 invigdes föreningens bigård vid Alsters Herrgård. Herrgården med sin park och många aktiviteter är ett av Karlstad stora besöksmål under sommaren. Här ordnar vi bigårdsträffar för att sköta bina tillsammans med föreningens medlemmar. Intill bigården finns en lokal där vi slungar bigårdens honung som sedan säljs i herrgårdsbutiken. Vi har också tillgång till ett hus för möten och kursverksamhet. Mer info om våra aktiviteter i bigården hittar du på Alsters herrgårds besökssida.

Vill du vara aktiv i vår förening och delta i verksamheten i Lillerud eller på Alsters herrgård mejlar du foreningsbigarden@gmail.com