Projekt

 

Utbildningsbigård och mötesplats för information och nätverkande

Under 2020 byggde vi upp en bigård med kupor av olika modeller där nybörjare kan studera för- och nackdelar inför sitt val av utrustning. Vi skapade också en upplevelseplats för barn och unga.

Planen är att utbilda nya biodlare, samla mer erfarna biodlare för påfyllning av kunskaper och intressant erfarenhetsutbyte, skapa nya kontakter med bland annat växtodlare i vårt område och ta emot skolklasser som vill lära mer om honungsbin och andra pollinerade insekter.

Vill du veta mer om vårt projekt eller vill delta i arbetet är du välkommen att kontakta någon i styrelsen här: https://karlstadsorten.biodlarna.se/styrelsen/