Styrelsen

Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2021
  • Ordförande –  Stig Svensson, Prästgårdsvägen 13D, 66332 Skoghall, svenssonstig@outlook.com
  • Kassör – Lennart Johannesson, Bergerudsgatan 5, 65469 Karlstad, le.johannesson@telia.com
  • Sekreterare –  Dan Kihlström, Stora Skagene 407, 66391 Hammarö, mail@dankihlstrom.se
  • Ledamot – Patrick Nordman, 0555-22128, 070-5662516, patrick@nordman.eu
  • Ledamot- Stig Linder, Tvärhult 114, 66391 Hammarö, famlinder@hotmail.com 
  • Ledamot- Maria Fridfelt, Skåne 340 Fridhem, 66591 Kil, enveten@gmail.com
  • Ledamot- Almir Balic, Lidbacksväg 4, 66341 Hammarö, balic.almir@gmail.com