Styrelsen

Styrelsen har möten den första måndagen i varje månad.

Vill du som medlem att styrelsen behandlar något speciellt, ta gärna kontakt med någon av nedanstående.

Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2023-2024:
  • Ordförande –  Maria Fridfelt, Skåne 340 Fridhem, 66591 Kil, fridfelt@outlook.com
  • Vice ordförande –  Henrik Kåräng, Södra Hyn 10, 66791 Forshaga, henrik@karang.net
  • Kassör – Lennart Johannesson, lennart.johannesson@mjsbryggeri.se
  • Sekreterare –  Dan Kihlström, Stora Skagene 407, 66391 Hammarö, mail@dankihlstrom.se
  • Ledamot- Anders Johansson, Hynboholm 334, 665 91 Karlstad, skalab.anders@hotmail.com
  • Ledamot- Maria Lindell, Ulsbygatan 29, 654 64 Karlstad, mia.lindell1@gmail.com
  • Ledamot- Nellie Barret Svärd, Tolita Haga 1, 665 92 Kil, nelliesvard@gmail.com